Content1 | col3

Om oss

EIK ENTREPRENØR  AS ble etablert som Eik Bygg tilbake i 1997, navnet tar utgangspunkt i forbokstaven til de tre grunderne Espen Hansen , Inge Trovatn og Kai Erik Moen. De første årene var driften basert på byggmester oppdrag som tilbygg og eneboliger. Etter hvert er selskapet dreiet mot rene entreprenøroppdrag. EIK ENTREPRENØR  har i dag hovedfokus er offentlige bygg, større rehabiliteringsoppdrag og anlegg samt at vi har en serviceavdeling. Markedsområde er konsentrert på Østlandet med hovedvekt på Telemark og Vestfold fylke.

Selskapets forretningsidé er å drive en kvalitetsorientert fullbreddet entreprenørbedrift på en lønnsom og fremtidsrettet måte som skaper merverdi for kunder, ansatte og eiere. Vår ambisjon er å bli en av Grenlands ledende entreprenører innenfor våre satsningsområder.

For tiden er vi 45 ansatte, våre medarbeidere er vår største ressurs. Kjernen i vår virksomhet er våre medarbeideres kompetanse. Vi søker å videreutvikle og øke kompetansen til alle våre ansatte gjennom etterutdanning, kurs og opplæring. Vår Modell er:

God kommunikasjon - Kompetent planlegging - Ansvarlig styring


Vi strekker oss langt og er løsningsorienterte for å få ned kostnader og bestreber oss for å overholder tidsrammer og budsjetter. Det handler om god planlegging i prosjekteringen eller fleksibel problemløsning underveis. Gjennom dette skal Eik Entreprenør  styrke sin posisjon i markedet som en selvstendig og faglig sterk entreprenørbedrift. å

EIK skal være en attraktiv samarbeidspartner for kundene og andre entreprenører. Vi innehar sentral godkjenning i tiltaksklasse 2-og 3 og er pre kvalifisert i TransQ, Sellihca og startbank.  I tillegg har vi høyeste godkjenningsklasse innen betong rehabilitering  RPKU 3.   

Vår økonomi er solid,  i 2016 omsatte vi for 83 mill med godt resultat . Egenkapitalen 38%.     Vi har en kontraktsfestet ordrereserve på over 50mill.  I 2017 vil selskapet omsetning nå 100 mill.    

 

 

Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital