Content1 | col3

Tjenester

Produktspekteret som vi jobber med omfatter næringsbygg, offentlige bygg, anleggsoppdrag , rehabilitering av bygg og bru rehabilitering.   Oppdragene vi tar på oss skjer innen de fleste entrepriseformer som totalentreprise, hovedentreprise, delte entrepriser og som regnings arbeider.


Anlegg 
Oppdragene innen anlegg omfatter bla  bygging av vannrenseanlegg  og kloakkrenseanlegg,  broer i betong og tre, betongdammer. Utbygging av nettstasjoner og  transformatorstasjoner for Jernbaneverket og Statnett inkludert infrastruktur.  Vi har således opparbeidet oss spesiell kompetanse på større betong konstruksjoner og prosjektstyring av større anleggsoppdrag.

Bygg 
Vi har utført flere offentlige bygg som omsorgboliger/sykehjem, skoler og kontorbygg. Næringsbygg for private utbyggere er også en del av vår prosjektportefølje.  Dette er kombinasjonsbygg i stål, betong , glass og tre.  Den erfaring vi har opparbeidet på utførelse og prosjektstyring av disse prosjektene gjør at vi står rustet til å påta  enda oss større oppdrag i fremtiden.

     

Rehab bygg

Rehabilitering av bygg, anlegg og konstruksjoner er et viktig segment for selskapet. Vi utfører alle typer rehabilitering som rene fasade og tak rehabiliteringer til  utskiftning av dører og vinduer. Baderoms rehabilitering er en av våre spesialiteter.  Rehab og vedlike hold av betong og stål er også en del av vår virksomhet .  Våre oppdragsgivere spenner fra offentlige byggherrer til boligbyggelag/borettslag samt private byggherrer.        Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital