Content1 | col2

Flåte vannbehandlingsanlegg

Bygging av nytt vannbehandlings anlegg og rehabilitering av eksisterende 2013-14 . Kontraktsverdi kr 33 mill 
Bygging av nytt vann renseanlegg. Utførelse av bygningsmessige arbeider i hovedentreprise  med adm av SE. Flåte VBA forsyner ca. 12 000 innbyggere i Bamble kommune fra anlegget i Flåte, med en produksjonskapasitet på 15 000 m3/døgn, 680 m3/h. Ny vannbehandling består av ozonering og biologisk filter, CO2-tilsats og marmorfilter, UV-desinfeksjon og klortilsats.  på 1 000 kvm, høyde 8-13 m, inkl. ny stor personaldel (280 kvm)rehabilitering av gammelt bygg (3 etasjer á 190 kvm). lukkede filtertanker (4x280 m3) og rentvannstank (800 m3) i rustfritt stål ny automasjon,elektrisk anlegg og ventilasjon/avfukting. Vi hadde rollen som hoved bedrift og HMS styring på plassen.

Nytt kontorbygg for Notodden Energi

<pre style='color:red;font-weight:800;'><!-- Syzweb error: Could not find field smImageText. Check your template! --></pre> 2010/2011, 24mill
Bygging av nytt kontorbygg og rehabilitering av eksisterende bygg. Hovedentreprise med koordinering av SE.
Les mer »

Rehabilitering av Nordagutu Omformerstasjon

<pre style='color:red;font-weight:800;'><!-- Syzweb error: Could not find field smImageText. Check your template! --></pre> 2008/2009, 19 mill
Rehabilitering av eks omformerhaller i fjell ,bygging av ny trafostasjon og nytt veganlegg inntil anlegget. Totalentreprise.
Les mer »

Hjuksevelta kulvert og bru

<pre style='color:red;font-weight:800;'><!-- Syzweb error: Could not find field smImageText. Check your template! --></pre> 2008/2009, 12 mill
Bygging av kulvert og ny bru på RV 360. Kulvert og bru i plasstøpt betong. Brulengde 56m og største frittspenn 24m.
Les mer »

Tokke Trafostasjon

<pre style='color:red;font-weight:800;'><!-- Syzweb error: Could not find field smImageText. Check your template! --></pre>

2017 . Byggherre Statnett . Bygging av nytt kontroll anlegg i en total entreprise . Kontraktsverdi 30 mill. 

 

Les mer »
Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital