Content1 | col2

Tokke Trafostasjon

2017 . Byggherre Statnett . Bygging av nytt kontroll anlegg i en total entreprise . Kontraktsverdi 30 mill. 
Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital