Content1 | col2

Rehabilitering av Nordagutu Omformerstasjon

2008/2009, 19 mill
Rehabilitering av eks omformerhaller i fjell ,bygging av ny trafostasjon og nytt veganlegg inntil anlegget. Totalentreprise.
Arbeide i fjellhallene omfatter bygningsmessig rehabilitering og ombygging av trafoer, Kv rom, haller for vogner samt tekking /membran og sprøytebetong på vegger. Ny veg inn til anlegget med sprenging av trase, fylling og bære/forsterkningslag samt opprusting av uteområde med nytt VA anlegg.

Ny trafostasjon i plasstøpt betong på 165m2 samt tetting med sprøytebetong i fjell som følge av skyting/bygging av trafostasjonen inn till fjellhall. Forskaling, armering og betong med utvidet kontroll etter NS 3420.
Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital