Content1 | col2

Hjuksevelta kulvert og bru

2008/2009, 12 mill
Bygging av kulvert og ny bru på RV 360. Kulvert og bru i plasstøpt betong. Brulengde 56m og største frittspenn 24m.
Kulvert for gjenomgangstrafikk og bygget for RV 360 oppå. Bru for RV 360 på plasstøpte fundamenter og søyler på. Arbeidene omfatter utførelse av forskaling, armering og betong med utvidet kontroll etter NS 3420
Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital